جهت مشاهده شبکه فارسی 1 لطفا چند لجظه منتظر بمانید

IF NOT PLAYING PRESS F5 & TO STOP PRESS ESC  

طراح: فواد رئوف                                Email: raouf.foad@yahoo.com

 

X
تبلیغات
زولا
چهارشنبه 3 بهمن‌ماه سال 1386
ای تو جاری شده در قشنگترین، دقایقم
ای تو با من آشنا، ناجی قلب عاشقم
ای تو پیدا شده در، لحظه التهاب دل
ای تو در سکوت شب، بهانه های هق هقم
کسی مثل تو توحرم نفسم، جاری نشد
کسی جز تو به سرم، دست نوازش نکشید
کسی مثل تو منو به ظلمت شب نسپرد
کسی قلب منو مثل تو به آتیش نکشید
کسی قلب منو مثل تو به آتیش نکشید

کسی هستی منو مثل تو از ،من نگرفت
کسی مثل تو منو،اسیر تنهایی نکرد
کسی مثل تو برام، آیه تاریکی نشد
کسی مثل تو بمن، خنده رسوایی نکرد
عاقبت عشق دروغین و فریبنده تو
من و تا مرز بد لحظه بد نامی کشید
من هنوز دوزخی عشق دروغین توام
از تو این تشنه تن خسته به انتها رسید
از تو این تشنه تن خسته به انتها رسید